Home De opleiding Toepasbaarheid Module indeling Informatieavonden Opleidingsdata Ervaringen Contact en links

De opleiding


Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor mensen die op professionele basis cliënten met stressgerelateerde klachten (willen gaan) begeleiden. Tevens therapeuten, counselers en mensen die zich meer willen bekwamen in de stressgebonden klachtenpatronen.

Ook kunt u denken aan mensen die binnen organisaties (willen) werken aan preventief en curatief stressadvisering en -beleid, zoals verzuimmanagers, personeelsmanagers, medewerkers van Arbodiensten en reïntegratiemedewerkers.

Voor iedereen die veel stress in zijn leven ervaart en meer wil weten over deze boeiende materie.

Ontspannen professionals zijn creatiever, efficiënter en gezonder!

Perspectief

Steeds meer mensen hebben last van stress en stressgerelateerde klachten. Zowel privé, als in hun werk. Privé kunnen relationele, sociale, financiële en medische problemen in hoge mate druk geven. Ook op het werk kan men stellen dat de druk de afgelopen 20 jaar jaarlijks met 1,5% is toegenomen. En niet zonder gevolgen: de instroom in de WAO groeit nog steeds! Hierdoor komt een grote groep mensen aan de zijlijn van de arbeidsmarkt te staan. Zij blijken niet in staat om een juiste balans te vinden tussen de eisen die aan hen gesteld worden en het mobiliseren van persoonlijke veerkracht om die druk het hoofd te kunnen bieden.

Onze complexe samenleving vraagt dus in toenemende mate om professionele consultants, die zowel voor het individu als de organisatie preventief en curatief iets kunnen beteken op het specifieke terrein van stress. Zeker sinds de intreding van de wet Poortwachter zijn zowel werkgever, als werknemer gebaat bij consultants die vanuit een servicegerichte beroepshouding en gedegen inzicht en kennis de koe bij de juiste hoorns weten te vatten!

Opleidingsopzet

De opleiding bestaat uit acht maandelijkse modules van twee dagen. Iedere module staat een onderwerp centraal, dat van verschillende kanten belicht wordt. Naast theoretische kaders wordt gebruik gemaakt van casuïstiek en ervaringsgerichte oefeningen. Als resultaat van de opleiding realiseert de cursist een persoonlijke toolbox, die bruikbaar is voor individuele begeleiding en organisatie advisering.

Men kan in aanmerking komen voor een Certificaat of een Bewijs van deelname.

Leren zonder moeite is dat mogelijk?

De investering voor de opleiding bedraagt eenmalig 1450 euro. Of in twee termijnen 735 euro. Of in drie termijnen van 495 euro. Speciale regelingen zijn te treffen. Bovengenoemde prijzen zijn exclusief 19% BTW

Welke investering levert u meer op?